Stichting IWAS-GamesInitiatief en missieStichting IWAS Games is in 2010 ontstaan. Op 19 maart 2010 is bij notaris mr. B. Bergman de notariële oprichtingsakte van Stichting IWAS Games verleden. In de oprichtingsakte staat de belangrijkste doelstelling van de Stichting omschreven, namelijk "het organiseren van (internationale) sporttoernooien voor atleten met een lichamelijke of geestelijke handicap".

Stadskanaal beschikt sinds een groot aantal jaren over de specifieke kennis en ervaring om gehandicapten-atletiekwedstrijden te organiseren. De jaarlijkse Nelli Cooman Games mogen zich in een groeiende belangstelling van (internationale) atleten verheugen.

Door een samenloop van omstandigheden zijn enkele bij de opzet van de wedstrijden betrokken mensen
(Ben Vroom en Rolf Huizinga) in staat geweest contacten te leggen op internationaal niveau die de organisatie van grote wedstrijden mogelijk maakt. Voor het jaar 2011 is er op dit moment een haalbaarheidsonderzoek gaande om de IWAS World Games te organiseren in de provincies Groningen en Drenthe. (De IWAS is overigens de internationale sportbond voor atleten met een been- of armamputatie en de rolstoelatleten). Bij een positieve uitkomst en een positief besluit van de provincies zal dan in september 2011 een multisportevenement met meer dan 1.000 atleten plaatshebben.

Voor het jaar 2010 deed zich nog een kans voor. De IWAS was op zoek naar een organisator voor het Open Europees Kampioenschap Atletiek, en na een goed voorbereide "bid" is de wedstrijd gegund aan Stadskanaal. Deze gunning, de feitelijke opdrachtverstrekking om een Open Europees Kampioenschap te organiseren, is de directe aanleiding geweest om Stichting IWAS Games op te richten.

De missie van de Stichting is het stimuleren van gehandicaptensport in al haar facetten. Daarbij is integratie van valide sporters met hen die een handicap hebben, van groot belang. Van jong tot oud.
De Stichting tracht haar doel te realiseren door het organiseren van grote (internationale) sporttoernooien.
De gedachte is: „van topsport naar breedtesport”.
Dat de belangrijkste initiatieven in de opstartfase vooral in de atletiek liggen is gezien de achtergrond van de belangrijkste initiatiefnemers niet verwonderlijk. Beide hebben hun "roots" in de atletiek liggen.


Bestuur


Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat de oprichters en bestuursleden een goede mengeling van bevlogenheid, sportkennis en professionele kennis meebrengen. Een korte schets van het bestuur:

Voorzitter Rolf Huizinga:
Manager COA- vestiging. Kent de weg in politiek Nederland waar hij ook jaren als gemeenteraadslid actief is geweest. Unieraadslid van de Nederlandse Atletiekunie.

Vice voorzitter Ben Vroom:
Belastingadviseur, bedrijfseconoom. Lid van de gehandicaptenatletiekcommissies van IWAS en IPC. Internationaal techisch official.

Secretaris Marijke Prins:
Universitaire opleiding communicatiewetenschappen. Betrokken bij de Nelli Cooman Games.

Penningmeester Roelof Jacobs:
Registeraccountant, directeur van een klein accountantskantoor. Jarenlange managementervaring bij de Belastingdienst.


Tijdens de voorbereiding wordt het bestuur ondersteund door een uitvoerende organisatie, die onder andere het wedstrijdsecretariaat, de wedstrijdorganisatie en het vervoer en verblijf organiseert. Deze uitvoerende organisatie bestaat deels uit vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting.
Lijkt het je ook leuk om tijdens de voorbereidingen of tijdens het evenement zelf vrijwilliger te zijn?
Meld je dan aan via vrijwilliger@iwas-games.nl